Philadelphia Eagles at Washington Redskins


Who to Bet?
Philadelphia Eagles (-165)
0% (0 votes)
Washington Redskins (+145)
0% (0 votes)
Total votes: 0
What to Bet?
Over (49.0)
0% (0 votes)
Under (49.0)
0% (0 votes)
Total votes: 0
 Washington Redskins @ Philadelphia Eagles   
Philadelphia Eagles 0
Washington Redskins 0