Colorado Rockies at Arizona Diamondbacks


Who to Bet?
Colorado Rockies (-123)
0% (0 votes)
Arizona Diamondbacks (+113)
0% (0 votes)
Total votes: 0
What to Bet?
Over (O)
0% (0 votes)
Under (O)
0% (0 votes)
Total votes: 0

Starting Pitchers:

  •    [Colorado Rockies]
  •    [Arizona Diamondbacks]
 Arizona Diamondbacks @ Colorado Rockies   
Colorado Rockies 0
Arizona Diamondbacks 0