Miami (Florida)

Arkansas State at Miami (Florida)

   Final 
Arkansas State (+14.5) 20
Miami (Florida) (-14.5) 41
Over / Under (53)

Florida A&M at Miami (Florida)

Tagged:  •  
 EXTRA GAMES  Final 
Florida A&M (+46) 7
Miami (Florida) (-46) 41
Over / Under (Off)

Miami (Florida) at Louisville

Tagged:  •  
   Final 
Miami (Florida) (+4.5 (-105)) 13
Louisville (-4.5 (-115)) 31
Over / Under (56)
Syndicate content