Miami (Florida)

Miami (Florida) at South Carolina

 INDEPENDENCE BOWL - Independence Stadium - Shreveport, LA  Final 
Miami (Florida) (-3 (-115)) 21
South Carolina (+3 (-105)) 24
Over / Under (63)

Pittsburgh at Miami (Florida)

Tagged:  •  
    
Pittsburgh (Off) 0
Miami (Florida) (Off) 0
Over / Under (Off)

Pittsburgh at Miami (Florida)

Tagged:  •  
    
Pittsburgh (Off) 0
Miami (Florida) (Off) 0
Over / Under (Off)
Syndicate content